Thông báo về việc đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019

21/06/2019

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới (là giải thưởng duy nhất về chất lượng của Chính phủ xét tặng). (Trong năm 2018 tỉnh Gia Lai đã có 02 doanh nghiệp tham gia và được Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp  với Giải Vảng Chất lượng Quốc gia; Công ty Cổ phần Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh với Giải thưởng Chất lượng Quốc gia)

                - GTCLQG Việt Nam được trao giải hằng năm và là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương(GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dư­ơng (APQO);
                - Với hơn 20 năm triển khai, GTCLQG đã và đang ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất và chất lượng trong hai thập niên qua, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.
                Tham gia GTCLQG  và  qua báo cáo theo các tiêu chí của giải thưởng  giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp, những vấn đề cần cải tiến chất lượng, phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ và nâng cao uy tín,  nâng cao vị thế, tăng cường khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế của tổ chức, doanh nghiệp.
                Ngoài ra, khi đạt giải doanh nghiệp được tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, được sử dụng biểu trưng (logo) của GTCLQG trên ấn phẩm của mình; được các Bộ, ngành và địa phương quan tâm ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại và các chương trình cải tiến, đổi mới công nghệ;nâng cao năng suất, chất lượng.
       * Điều kiện tham dự giải thưởng:
                1. Tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên tục và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01/5/2019.
                2. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điểm 1 thì sau 03 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại.
                3. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điểm 1 thì được tiếp tục tham dự lại.
               - Bản đăng ký (theo mẫu Phụ lục II)
               - Hồ sơ tham dự về địa chỉ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 98A Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đến hết ngày 14/7/2019.
                Các thông về GTCLQG xin tham khảo thêm trên Website: giaithuong.org.vn ;
                Tổ chức, doanh nghiệp cần trao đổi, hướng dẫn xây dựng hồ sơ tham gia, xin liên hệ với Ông Phạm Thanh Tuấn, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Chất lượng và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Điạ chỉ: 98A Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Email: chicuctdcgialai@gmail.com; Tel: 0905.774296)
                Rất mong các tổ chức doanh nghiệp quan tâm và tham dự./.