Quá trình hình thành và phát triển
      Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2008 và được Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn theo Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 về việc kiện toàn Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác sử dụng hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu do tỉnh đầu tư và thực hiện một số nhiệm vụ về hoạt động nghiệp vụ do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Sở TT&TT) giao. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Với hơn 10 năm phát triển và trưởng thành Trung tâm luôn là đơn vị được tín nhiệm cao về cung cấp các dịch vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), tư vấn thiết kế các giải pháp CNTT, sản xuất các phần mềm tin học ứng dụng trong công tác quản lý cho các cơ quan, đơn vị hành chính và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
       Về cơ cấu tổ chức: Trung tâm hiện có 17 viên chức, người lao động (VC, NLĐ). Trong đó, có 10 viên chức chính thức (02 viên chức mới có kết quả trúng tuyển và đang trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục tuyển dụng); 06 hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế và 01 hợp đồng bảo vệ. Với 03 phòng chuyên môn: Phòng Tổng hợp, phòng Nghiệp vụ và phòng Đào tạo - Ứng dụng. Ban Lãnh đạo Trung tâm gồm có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc.
       Hiện Trung tâm có 10 đảng viên và được chia thành 01 tổ Đảng. Đồng chí Giám đốc Sở được phân công phụ trách, theo dõi hoạt động của Trung tâm và cùng sinh hoạt Đảng với Tổ Đảng này. Các hoạt động đoàn thể, Trung tâm đều tham gia sinh hoạt chung với Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT).
       Về điều kiện và phương tiện làm việc, viên chức, người lao động (VC, NLĐ) thuộc Trung tâm đều được trang bị đầy đủ phương tiện làm việc tương đối đảm bảo theo đúng quy định.
Thông tin liên hệ:
Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 105 Hùng Vương –Thành phố Pleiku – Gia Lai.
Điện thoại: 02693.567878      
Email: ict.stttt@gialai.gov.vn
Website: ict.gialai.gov.vn