STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai điều chỉnh dự toán chi tiết nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022” 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 23/QĐ-TTCNTT&TT 29/04/2022
2 Công khai dự toán kinh phí nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022” 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 07A/QĐ-TTCNTT&TT 23/02/2022
3 Công bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 03/QĐ-TTCNTT&TT 19/01/2022
4 Công dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 13/01/2022