Đường dây nóng xử lý công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(01/03/2022)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai tiếp tục cập nhật  đường dây nóng để xử lý công tác phòng, chống dịch của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể: