Các bước xử lý khi phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 tại trường học

17/02/2022

Các bước xử lý khi phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 tại trường học (Quyết định 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/1/2022)

images3121749_2i.jpg
Nguồn TTXVN/Vietnam+