Thông báo về việc bán tài tản, công cụ dụng cụ thanh lý của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

(26/07/2021)

Thông báo về việc bán tài tản, công cụ dụng cụ thanh lý của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cụ thể như sau: - File Thông báo bán tài sản - Mẫu đơn đăng ký mua tài sản