Bạn đăng ký tài khoản cho riêng mình, bạn có thể truy cập vào tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách nhập vào liên kết Tài khoản của tôi ở đầu trang. Ở đó bạn có thể thay đổi tùy chọn của bạn, cập nhật thông tin thanh toán của bạn và sổ địa chỉ , theo dõi đơn đặt hàng của bạn và quản lý các mật khẩu tài khoản của bạn. Cập nhập thông tin nhanh nhất về tin tức công nghệ, những sản phẩm mới.... 

Nói chung, nhân viên của chúng tôi sẽ cố gắng giao hàng bất cứ lúc nào 07:00-21:00 thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ). Tuy nhiên, nó thực sự phụ thuộc vào phương thức vận chuyển bạn đã chọn.