05/04/2021

Gói thầu “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm...

Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.

05/04/2021

Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm...

Tên gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021