Tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với người mắc Covid-19 điều trị tại nhà

17/02/2022

Tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với người mắc Covid-19 điều trị tại nhà (Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/1/2022 của Bộ Y Tế)

images3121749_2i.jpg
Nguồn TTXVN/Vietnam+