01/07/2020

Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.

Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.

15/05/2020

Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu...

Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.