Kết quả lựa chọn nhà thầu

11/08/2020

- Tên nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh: Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS (Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
- Giá trúng thầu: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng).
(Giá trúng thầu bao gồm thuế và các khoản chi phí khác có liên quan.)
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai.