Tổ giúp việc nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

25/06/2019

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Phó trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Anh - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Bà Đặng Thị Thuỳ Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.