Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”.

17/02/2021

- Tên nhà thầu trúng thầu: Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Viễn Đạt (Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Phường ĐaKao, Tp Hồ Chí Minh. Địa chỉ giao dịch: Số 16/2 Ter Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Phường ĐaKao, thành phố Hồ Chí Minh).
- Giá trúng thầu: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.