Hướng dẫn kiểm tra việc gửi tin nhắn từ GSM Modem sử dụng cổng nối tiếp (Serial Port)

29/12/2016

Trước tiên cần cài đặt phần mềm USB GPRS Modem trong đĩa khi mua thiết bị GSM Modem
Tiếp theo kiểm tra xem thiết bị đang kết nối với cổng nào của máy tính, bằng cách truy cập Start->Control Panel->Device Manager

huynh.jpg
Hình 1: Cổng giao tiếp với thiết bị modem (COM5)
Trong Windows vista, kích Start->Control Panel->System and Maintenance->Device Manager,
Hoặc trong Windows XP, kích Start->Control Panel->Performance and Maintenance->System->Hardware->Device Manager,
Hoặc trong Windows Server, kích Start->Control Panel->Double click System->Hardware->Device Manager
Sau đó mở cửa sổ lệnh (command line) và kiểm tra cổng này có đang kết nối tới thiết bị nào khác không?
Gõ lệnh: mode com5
Xuất hiện màn hình bên dưới, nghĩa là cổng này có thể sử dụng được
huynh1.jpg
Hình 2: Kiểm tra tình trạng rỗi của cổng kết nối modem
Và nếu xuất hiện “device com5 is not currently available” nghĩa là cổng này đang được sử dụng bởi một ứng dụng khác, khi đó chúng ta sẽ đổi cổng kết nối khác để có thể thực hiện tiếp (cách đổi cổng và cấu hình cổng này tôi sẽ hướng dẫn ở bài viết sau), ở đây tôi lấy cổng COM5 để thực hiện hướng dẫn việc kiểm tra gửi tin nhắn từ GSM Modem tới thiết bị đầu cuối.
Chúng ta hãy làm quen với một số lệnh để tương tác với thiết bị GSM Modem:
AT: Viết tắt của từ Attention (Lệnh khởi động trước khi tương tác với modem)
Lấy thông tin cơ bản của thiết bị:
AT+CGMI: Lấy tên nhà sản xuất
AT+CGMM: Lấy số modem
AT+CGMR: Lấy thông tin phiên bản của thiết bị
Lấy thông tin tình trạng hiện tại của thiết bị:
AT+CPAS: Trạng thái hoạt động
AT+CREG: Trạng thái đăng ký dịch vụ mạng
AT+CBC: Tình trạng hoạt động của Pin
Gửi nhận fax: ATD, ATA, AT+F*
Gửi tin dạng văn bản: AT+CMGS
Gửi tin kèm hình ảnh: AT+CMSS
Đọc tin: AT+CMGR, AT+CMGL
Viết tin: AT+CMGW
Xóa tin: AT+CMGD
Thao tác liên quan tới độ bảo mật như mở hoặc đóng các cơ sở dữ liệu của tiện ích
AT+CLCK: Kiểm tra cơ sở dữ liệu cần truy cập bị khóa hay không?
AT+CPWD: Kiểm tra việc thay đổi mật khẩu
Lấy thông tin hoặc thay đổi cấu hình của thiết bị
AT+COPS: Thay đổi mạng GSM
AT+CBST: Loại dịch vụ
AT+CRLP: Tham số giao thức
AT+CSCA: Trung tâm tin nhắn
AT+CPMS: Thông tin về bộ lưu trữ dữ liệu (tin nhắn)
Tiếp theo, truy cập vào màn hình command line của thiết bị và gõ các dòng lệnh sau:
AT <Enter>
OK (nhận được phản hồi từ thiết bị) bắt tay thành công
AT+CMGF=1<Enter> (0: Định dạng PDU, 1: Định dạng văn bản)
OK (Gửi tin nhắn với định dạng văn bản). Nếu nhận lại ERROR thì có nghĩa là thiết bị không hỗ trợ gửi tin nhắn định dạng văn bản
AT+CMGS=+84905272869<Enter> (Gửi tin nhắn tới số điện thoại)
Gõ nội dung tin nhắn ở đây:
HELLO TEST<Enter>
Nội dung khác

Nhấn Ctrl+Z để kết thúc việc gửi tin
Hệ thống báo OK, nghĩa là việc gửi tin đã thành công. Trong trường hợp nhận được thông báo ERROR thì kiểm tra lại số điện thoại gửi tới đã đúng hay không? Hoặc cấu hình trung tâm tin nhắn có chính xác không?
Lưu ý:
Có một số trường hợp việc cấu hình không sai nhưng vẫn không gửi được tin nhắn, có thể SIM card đã hết tiền. Kiểm tra bằng cách, gõ:
AT+CUSD=1,”*101#”,15<Enter>
Sẽ nhận được thông tin về số tiền còn lại trong tài khoản và tiếp tục thực hiện việc gửi tin nhắn sau khi đã nạp thêm tiền vào tài khoản.
N.V.H