Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thuê dịch vụ hỗ trợ vận hành hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai và vận hành hệ thống LGSP tỉnh Gia Lai”.

28/09/2022

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần UNITECH, Tầng 7, toà nhà DSP, 02 Quang Trung, Đà Nẵng.
- Giá trúng thầu: 474.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi bốn triệu đồng).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết).
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.