Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.

07/03/2022

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đạt. Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Đình Chiểu  P. Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 96.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng chẵn). Giá gói thầu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.