Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”.

19/02/2019

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Viễn Đạt. Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Phường ĐaKao, Tp Hồ Chí Minh. Địa chỉ giao dịch: Số 16/2 Ter Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Phường ĐaKao, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng)

  • Giá trị trên đã bao gồm thuế và chi phí trọn gói cho công tác bảo trì HNTH trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng; nhưng chưa bao gồm chi phí vật tư phát sinh trong quá trình bảo trì và xử lý sự cố).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.