Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính

30/01/2021

(GLO)- Ngày 29-1, tại Khách sạn Tre Xanh (TP. Pleiku), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp viễn thông trong tỉnh, Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2020, công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã nâng cấp kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0; ban hành các kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025.

 

Công tác đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT trong phát triển kinh tế-xã hội đã được các cấp, các ngành quan tâm. Trong năm, tổng kinh phí đầu tư cho CNTT của tỉnh là hơn 127 tỷ đồng; trong đó, đầu tư tại các cơ quan cấp tỉnh (sở, ban, ngành) hơn 89 tỷ đồng, UBND cấp huyện hơn 37,9 tỷ đồng. Tất cả các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, 100% UBND cấp xã đã đưa vào sử dụng hiệu quả hệ thống "Một cửa điện tử liên thông". Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được công khai đúng quy định; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn (trên hệ thống) toàn tỉnh năm 2020 đạt 98,92%.

 

Tất cả thủ tục hành chính của tỉnh đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; trong đó có 196 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 331 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 là 527, đạt tỷ lệ 28,9%. Hiện nay, Cổng dịch vụ công của tỉnh đã tích hợp, kết nối, cung cấp 190 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 36%.

 

Tổng hợp trong năm 2020 có hơn 9.000 tin, bài viết về Gia Lai. Nhiều sở, ngành, đơn vị đã thực hiện tốt việc phản hồi lại nội dung thông tin báo chí như: Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Phú Thiện, Ia Pa, Chư Sê, Mang Yang, Đức Cơ...

Năm 2021, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số gắn kết với công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tăng cường cung cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo lộ trình của tỉnh và theo chỉ đạo của Chính phủ; phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai Đề án “Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”; tăng cường tỷ lệ hồ sơ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; quan tâm đầu tư cho hệ thống thông tin cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ 92% số xã có đài truyền thanh…