Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

24/06/2020

Thực hiện Công văn số 8697-CV/BTGTW, ngày 04/6/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về việc thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI”, theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã thống nhất đổi tên Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 thành Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI và điều chỉnh một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:

T1-(1).jpg

1.1. Điều chỉnh về điều kiện tham dự Giải thưởng: gồm các tác phẩm/sản phẩm được công bố, đăng tải, phát hành trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 15/6/2020 (đối với các tác phẩm sách tính đến hết tháng 6/2020).

1.2. Bổ sung 02 hạng mục dự thi, gồm: (1) Video clip và (2) các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

1.3. Thời gian tổ chức Lễ trao giải: dự kiến tuần thứ 4, tháng 7/2020.

  1. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: đến hết ngày 25/6/2020 (theo dấu bưu điện).
  2. Địa chỉ nhận tác phẩm: Gửi về một trong hai địa chỉ sau

– Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội (điện thoại: 080.45321 – 080.45922).

– Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam (Phòng Thư ký tổng hợp), số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

(Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại).