Cách tìm hình ảnh đã tải xuống từ trình duyệt trên iPhone

18/09/2023

Bạn sẽ muốn truy cập hình ảnh đã tải xuống trên iPhone hoặc iPad (nếu bạn biết nơi tìm chúng). Đây là cách thực hiện.

w0i33iz3.png

Khi bạn chụp ảnh từ một trang web trong trình duyệt trên iPhone hoặc iPad, bạn sẽ cần biết nơi lưu ảnh. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang vật lộn để tìm ảnh đã lưu của mình trong ứng dụng Tệp của Apple.
 

 

Rất may, ảnh đã lưu của bạn sẽ dễ tìm—bạn chỉ cần biết nơi để tìm. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tìm hình ảnh đã tải xuống từ trình duyệt trên iPhone bên dưới.

Cách tải xuống hình ảnh từ Safari trên iPhone

Bạn có thể lưu hình ảnh từ một trang web từ Safari, cho phép bạn lưu chúng trực tiếp vào ứng dụng Ảnh. Từ đó, bạn có thể chia sẻ chúng hoặc sử dụng chúng khi cần thiết.

Để tải xuống hình ảnh bằng Safari:
1.Khởi chạy Safari trên iPhone hoặc iPad của bạn.

iluxyjin.png

2. Điều hướng đến trang web có hình ảnh bạn muốn tải xuống.

h7kp6k3h.png

3. Nhấn và giữ hình ảnh rồi nhấn vào Lưu vào Ảnh từ menu xuất hiện.

zzcmsuia.png

Cách tìm ảnh đã tải xuống từ Safari

Sau khi hình ảnh được tải xuống, bạn sẽ cần tìm nó. Nếu bạn đang sử dụng Safari, hình ảnh sẽ được lưu trực tiếp vào ứng dụng Ảnh trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
 

Để tìm hình ảnh Safari đã tải xuống:

1. Mở ứng dụng Ảnh trên iPhone hoặc iPad của bạn.
499z93ya.png
2. Chọn Thư viện ở cuối màn hình và bạn sẽ thấy hình ảnh bạn vừa tải xuống từ Safari.
svr3bnaq.png
3.Nếu bạn đã tải xuống một số hình ảnh, hãy nhấn vào nút Tìm kiếm.
oljf77ih.png
4. Nhập Safari và tất cả các hình ảnh bạn đã tải xuống từ Safari sẽ được liệt kê cùng nhau.
gm6b977s.png

Sử dụng các trình duyệt khác để tải xuống hình ảnh

Nếu bạn không thích sử dụng Safari, bạn có thể thay đổi trình duyệt mặc định trên iOS. Quá trình tải xuống hình ảnh từ một trang web cũng tương tự. Nhưng nếu đây là lần đầu tiên sử dụng trình duyệt, bạn cần cấp cho trình duyệt quyền truy cập vào ứng dụng Ảnh.
Ví dụ: nếu bạn sử dụng Microsoft Edge hoặc Google Chrome trên iPhone hoặc iPad, tùy chọn menu được gọi là Lưu hình ảnh với biểu tượng tải xuống bên cạnh.

95sp8mxm.png

Theo nguồn www.groovypost.com