Gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

11/10/2019

1. Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Tổng mức kinh phí: 725.520.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Quản lý hành chính.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2019
6. Phạm vi thực hiện: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

7. Tổ giúp việc: Theo Quyết định số 17/QĐ-TTCNTT&TT ngày 25/6/2019 của Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông:
1/ Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
2/ Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
3/ Ông Nguyễn Khương Duy – Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
4/ Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
5/ Bà Đặng Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
6/ Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
7/ Ông Nguyễn Hùng Anh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
8/ Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp,thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.
8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 19/QĐ-TTCNTT&TT ngày 12/9/2019 của của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai  725.520.000 Quản lý hành chính Đấu thầu rộng rãi qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý III/
2019
Trọn gói  90 ngày
(Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)
9. Thông báo mời thầu số 20190940995 – 00, ngày 18/9/2019 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.
10. Kết quả lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 26/QĐ-TTCNTT&TT ngày 11/10/2019 của của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace – Công ty Cổ phần công nghệ Đại Trần Gia (Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
- Giá chỉ định thầu: 724.724.000 đồng  (Bảy trăm hai mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi bốn ngàn đồng chẵn).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 78 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai.