Mở chiến dịch “Khiên Xanh” kêu gọi cộng đồng báo cáo các website không an toàn

(01/06/2021)

(Mic.gov.vn) - Chiến dịch “Khiên Xanh” vừa được NCSC và Cốc Cốc khởi động với trọng tâm là kêu gọi mỗi cá nhân chủ động báo cáo trang web không an toàn để bảo vệ người dùng Internet tại Việt Nam.