Ngày 21-5, Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh

(01/03/2022)

Ngày 27-2, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành-Trưởng Ban tổ chức tại cuộc họp xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).