Pleiku xây dựng đô thị thông minh

(22/04/2021)

(GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC). Đây là bước khởi đầu thực hiện Đề án xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 20-1-2020 của UBND tỉnh.