Thông cáo báo chí về tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chuẩn mới của vi rút Coron