Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thuê máy chủ ảo phục vụ thiết lập hệ thống ngăn chặn tấn công mạng bảo vệ các hệ thống thuộc hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (Máy chủ ảo Smart Cloud)” thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2023”.

17/03/2023

- Tên nhà thầu: Trung tâm Kinh doanh VNPT- Gia Lai, địa chỉ 69 Hùng Vương, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai.
- Giá trúng thầu: 58.858.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu tám trăm năm mươi tám nghìn đồng). (Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan khác).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.