Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022”.

17/11/2022

- Tên nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh Trường Cao đẳng An ninh mạng ISPACE - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS (Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
- Giá trúng thầu: 734.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi bốn triệu đồng chẵn). (Giá trên đã bao gồm thuế và các khoản chi phí có liên quan khác).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết).
- Địa điểm thực hiện:

  • Phổ biến nâng cao nhận thức an toàn thông tin và diễn tập: Tổ chức tập trung tại trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
+ Đánh giá an toàn thông tin hệ thống cổng thông tin điện tử và Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh: Tại hệ thống Trung tâm THDL của tỉnh.