Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm thiết bị và gia hạn license cho các thiết bị thuộc hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”.

26/12/2022

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn (Địa chỉ: 55/10 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).
- Giá trúng thầu: 4.761.457.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi mốt triệu, bốn trăm năm mươi bảy ngàn đồng).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết).
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.