Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đầu tư mua sắm bổ sung, nâng cấp hạ tầng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai”.

21/12/2022

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đạt (Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).       
- Giá trúng thầu: 3.116.848.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm mười sáu triệu, tám trắm bốn mươi tám ngàn đồng).
(Giá trên đã bao gồm thuế và các khoản chi phí có liên quan khác).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết).
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.