Nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai

29/01/2019

1. Nhiệm vụ:  Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai
2. Tổng mức kinh phí: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2019
6. Phạm vi thực hiện: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai ”

7. Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ: (QĐ số 05/QĐ-TTCNTT&TT ngày 18/01/2019 của Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai), gồm các ông, bà có tên sau:
         1/ Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
         2/ Bà: Mang Thị Phương Dung - Phó trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
         3/ Ông: Nguyễn Văn Huỳnh - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ thành viên;
         4/ Ông: Nguyễn Văn Hoàng - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ thành viên;
         5/ Ông: Trần Nam Giang - Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dụng thành viên;
         6/ Bà: Đặng Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp,thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.
8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (Quyết định số 08/QĐ-TTCNTT&TT ngày 29/01/2019 của của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai)
S
TT
Tên gói thầu Giá gói thầu
(đồng)
Nguồn vốn  
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Phương thức
đấu
thầu
Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
 
1
Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai
 
 
135.000.000
Ngân sách tỉnh cấp năm 2019 Chỉ định thầu 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn Quý I năm 2019 Trọn gói 12 tháng
(Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)