Gói thầu “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”.

02/06/2020

1. Gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.
2. Tổng mức kinh phí: 712.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Quản lý hành chính.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2020
6. Phạm vi thực hiện: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” thuộc nhiệm vụ “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020”.

7. Tổ giúp việc: Theo Quyết định số 26/QĐ-TTCNTT&TT ngày 27/4/2020 của Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông:
1/ Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
2/ Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
3/ Ông Nguyễn Khương Duy – Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
4/ Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
5/ Bà Đặng Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
6/ Bà Mai Xuân Hương - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
7/ Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp,thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.
8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 33/QĐ-TTCNTT&TT ngày 02/6/2020 của của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020  712.560.000 Quản lý hành chính Đấu thầu rộng rãi qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Tháng 6/
2020
Trọn gói  90 ngày
(Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)

9. Thông báo mời thầu số: 20200701863, ngày 01/7/2020 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

10. Kết quả lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 41/QĐ-TTCNTT&TT ngày 11/8/2020 của của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh: Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS (Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

- Giá trúng thầu: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng).

(Giá trúng thầu bao gồm thuế và các khoản chi phí khác có liên quan.)

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai