Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021”.

04/08/2021

- Nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh: Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS (Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). - Giá trị trúng thầu: 803.600.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm lẻ ba triệu, sáu trăm ngàn đồng) 04/8/2021 04/8/2021

(Giá trên đã bao gồm thuế và các khoản chi phí có liên quan khác). - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết). - Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.