Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Sửa chữa thiết bị lưu điện 40 KVA tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.

17/05/2022

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Nguyên Hà. Địa chỉ: 3/4 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 90.374.400 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu ba trăm bảy mươi bốn ngàn bốn trăm đồng chẵn). Giá gói thầu trên đã bao gồm thuế và các khoản chi phí khác có liên quan.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.