Tổ giúp việc gói thầu: “Mua sắm thiết bị bảo mật lọc thư rác và phòng chống virus cho hệ thống email và bản quyền phần mềm diệt virus cho thiết bị máy chủ của hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh”

13/04/2017

Gồm các thành viên sau:
- Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
- Bà Mang Thị Phương Dung – Phó trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Kế toán  trưởng làm thành viên;
- Ông Huỳnh Trần Nguyên – Trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Khương Duy – Phó trưởng phòng Đào tạo - Ứng dung, thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
- Bà Lê Thị Thu Huyền – Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dung, thành viên;
- Bà Đặng Thị Thuỳ Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.