Gói thầu “Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021”.

11/05/2021

1. Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
2. Tổng mức kinh phí: 2.157.740.000. đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)
3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2021

6. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 23a/QĐ-TTCNTT&TT ngày 10/02/2021 của của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai  2.157.740.000 Sự nghiệp Kinh tế năm 2021 Đấu thầu rộng rãi qua mạng  Một giai đoạn một túi hồ sơ  Quý II năm 2021 Trọn gói  90 ngày
(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)
 • - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 20210521522-00, ngày 11/5/2021 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.
 • 7. Tổ giúp việc: Theo Quyết định số 18/QĐ-TTCNTT&TT ngày 11/5/2021 của Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông:
 • - Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
  - Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
  - Ông Nguyễn Khương Duy – Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
  - Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên;
  - Ông Nguyễn Hùng Anh - Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
  - Ông Nguyễn Tiến Cường – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
  - Bà Mai Xuân Hương - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
  - Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.
 • 8. Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT): Theo Quyết định số 22/QĐ-TTCNTT&TT ngày 20/5/2021 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu: “Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021”.
  9. Thông báo mời thầu: số 20210559650-00 ngày 24/5/2021 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.
  10. Kết quả lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 27/QĐ-TTCNTT&TT ngày 28/6/2021 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gia hạn bản quyền (License) cho các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021”.
  - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn, 114/17 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
  - Giá trúng thầu: 2.156.870.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng).
  (Giá trúng thầu bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan).
  - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết).
  - Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.