Gói thầu “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”.

15/05/2020

1. Gói thầu: Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
2. Tổng mức kinh phí: 1.234.317.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm mười bảy ngàn đồng chẵn)
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2020
6. Phạm vi thực hiện: “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai”.

7. Tổ giúp việc: Theo Quyết định số 20/QĐ-TTCNTT&TT ngày 17/3/2020 của Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông:
1/ Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
2/ Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán làm thành viên;
3/ Ông Nguyễn Khương Duy – Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng, thành viên;
4/ Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
5/ Bà Đặng Thị Thùy Vân - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
6/ Bà Mai Xuân Hương - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên;
7/ Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp,thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.
8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 23/QĐ-TTCNTT&TT ngày 17/4/2020 của của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Gia hạn bản quyền (License) các hệ thống thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai  1.234.317.000 Sự nghiệp Kinh tế Chào hàng cạnh tranh qua mạng  Một giai đoạn một túi hồ sơ  Quý II/ 2020 Trọn gói  90 ngày
(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm mười bảy
ngàn đồng chẵn)
9. Thông báo mời thầu số 20200536207 - 00, ngày 15/5/2020 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

10. Kết quả lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 36/QĐ-TTCNTT&TT ngày 10/06/2020 của của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn (Địa chỉ: 114/17 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh).

- Giá trúng thầu: 1.230.100.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi triệu, một trăm ngàn đồng chẵn).

(Giá trúng thầu bao gồm thuế , chi phí cài đặt và các chi phí khác có liên quan).

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai