Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.

07/03/2022

- Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn, địa chỉ: 55/10 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 95.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng). Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.