Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”.

20/02/2019

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn, 20 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Giá trúng thầu: 178.200.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng)
(Giá trúng thầu đã bao gồm thuế, chi phí cài đặt và các chi phí khác có liên quan).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, địa chỉ 105 Hùng Vương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.