Gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”.

17/02/2020

1. Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai

2. Tổng mức kinh phí: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)

3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2020

6. Phạm vi thực hiện: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai ” thuộc nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”

7. Tổ giúp việc: Theo Quyết định số 06/QĐ-TTCNTT&TT ngày 11/02/2020 của Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông:
1/ Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Tổ trưởng Tổ giúp việc;
2/ Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Phụ trách kế toán, thành viên;
3/ Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
4/ Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, thành viên;
5/ Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp, thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.
8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 09/QĐ-TTCNTT&TT ngày 13/02/2020 của của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
(Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)
 
STT Tên gói thầu Giá gói thầu
(đồng)
Nguồn vốn  
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
 
1
Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh Gia Lai  
135.000.000
Ngân sách tỉnh cấp năm 2020 Chỉ định thầu rút gọn Quý I năm 2020 Trọn gói 12 tháng

9. Kết quả lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 12/QĐ-TTCNTT&TT ngày 17/02/2020 của của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Viễn Đạt (Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Phường ĐaKao, Tp Hồ Chí Minh. Địa chỉ giao dịch: Số 16/2 Ter Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Phường ĐaKao, thành phố Hồ Chí Minh).
- Giá chỉ định thầu: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai.