Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Bản quyền Chứng thư số GloablSign Domain Wildcard SSL cho domain: *.gialai.org.vn” thuộc nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2022”.

14/11/2022

- Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Chứng thực số Toàn Cầu Việt Nam, địa chỉ: Phòng 4 tầng 2, tòa nhà CT2 – Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giá trúng thầu: 66.990.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) (Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.