Thông báo mời thầu gói thầu: "Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020"

01/07/2020

Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.

Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.
Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Tên gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.
Số KHLCNT: 20200605501 thời điểm đăng tải: 13 giờ 57 phút ngày 02/6/2020 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Số E-TBMT: 20200701863 thời điểm đăng tải: 16 giờ 08 phút ngày 01/7/2020 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 
Các tin khác
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >|