Thông báo mời thầu gói thầu: "Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019"

18/09/2019

Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Tên gói thầu: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019.
Số KHLCNT: 20190676701 – 01  ngày 17/9/2019 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Số E-TBMT: 20190940995 – 00 ngày 18/9/2019 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Các tin khác