eCommerce starter site https://ict.gialai.gov.vn/Products/phan-mem-quan-ly/Ke-toan/AFsys10.aspx
Phần mềm kế toán AF10
Phần mềm kế toán AF10
Brand:
In categories: Phần mềm
Product rating:
Availability: In stock
Phần mềm kế toán AF10
Total price: 00 đ
Description

Hệ phần mềm Kế toán AFSYS (Account & Financial System) là sản phẩm của sự kết  hợp giữa công nghệ thông tin và hệ thống nghiệp vụ Kế toán-Tài chính, được phôi thai hình thành từ những năm 1990-1991, trải qua nhiều năm phát triển, không ngừng nâng cấp và kiểm định thực tiễn AFSYS thể hiện rõ là hệ thống ứng dụng kế toán tài chính mạnh nhất, đầy đủ nhất, thuận tiện nhất cho mọi lĩnh vực, ngành nghề và những người làm công tác tài chính kế toán. Chương trình được triển khai cho trên 1.000 đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc doanh nghiệp nhà nước (SXKD, XDCB, TM, DL, ...), các công ty TNHH, các công ty liên doanh,…trên phạm vi toàn quốc.

Parameters
Author: Trung tâm CNTT&TT Gia Lai
Publication date: 9/20/2010 12:00:00 AM
ISBN: (Not specified)
Edition: (Not specified)