Phần mềm kinh tế xã hội

Loại: Phần mềm
Nhận xét sản phẩm: (0 nhận xét)

Nhằm khắc phục những bất cập trên, việc ứng dụng CNTT xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin báo cáo trong hoạt động quản lý nhà nước đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của CQHCNN là nhu cầu thiết thực và cấp bách. Điều này sẽ giúp các cơ quan, đơn vị giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các CQHCNN, đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng báo cáo và giảm tối đa về tần suất báo cáo.“Kết quả đơn giản hóa chế độ báo cáo sẽ góp phần cắt giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Chính phủ”.

Phần mềm kinh tế xã hội

Hỏi đáp thông tin sản phẩm

Gửi cho bạn bè

Gửi cho bạn bè
Nhấn vào đây để nhập một thông báo thêm ...