Phần mềm kế toán AF10

Loại: Phần mềm
Nhận xét sản phẩm: (0 nhận xét)

Hệ phần mềm Kế toán AFSYS (Account & Financial System) là sản phẩm của sự kết  hợp giữa công nghệ thông tin và hệ thống nghiệp vụ Kế toán-Tài chính, được phôi thai hình thành từ những năm 1990-1991, trải qua nhiều năm phát triển, không ngừng nâng cấp và kiểm định thực tiễn AFSYS thể hiện rõ là hệ thống ứng dụng kế toán tài chính mạnh nhất, đầy đủ nhất, thuận tiện nhất cho mọi lĩnh vực, ngành nghề và những người làm công tác tài chính kế toán. Chương trình được triển khai cho trên 1.000 đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc doanh nghiệp nhà nước (SXKD, XDCB, TM, DL, ...), các công ty TNHH, các công ty liên doanh,…trên phạm vi toàn quốc.

Phần mềm kế toán AF10
(10 images)

Hỏi đáp thông tin sản phẩm

Gửi cho bạn bè

Gửi cho bạn bè
Nhấn vào đây để nhập một thông báo thêm ...