An toàn thông tin

22/08/2018

Cách bảo vệ máy tính trước lỗ hổng bảo mật Foreshadow

Foreshadow là gì? Foreshadow, hay còn được gọi là L1 Terminal Fault, là một lỗi bảo mật ảnh hưởng tới một trong các phần tử bảo mật của chip Intel - Software Guard Extensions (hay...

Cách mạng công nghệ 4.0