An toàn thông tin

04/10/2018

DIRECTORY TRAVERSAL ATTACK LÀ GÌ?

Directory traversal là một dạng tấn công cho phép Hacker truy cập vào các thư mục và tập tin cấm trên máy chủ (Web Server). Nếu như truy cập thành công thì Hacker có thể xem được các File, Thư mục...

Cách mạng công nghệ 4.0

06/09/2023

Cách thay đổi tên iPhone hoặc iPad của bạn

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm iPhone hoặc iPad trong danh sách thiết bị của mình? Bạn sẽ cần đổi tên chúng. Hướng dẫn này giải thích cách thực hiện.