Giải pháp Đô thị thông minh - Chuyển đổi số

An toàn thông tin

19/08/2019

[Microsoft] ‘Patch Tuesday’ tháng 8 vá các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng tới...

Tuần này đánh dấu việc phát hành các phiên bản cập nhật bảo mật theo lịch trình hàng tháng của Microsoft. Với “Patch Tuesday” tháng 8, Microsoft đã giải quyết tổng cộng 93 lỗi bảo mật...

Cách mạng công nghệ 4.0

13/09/2023

Cách thay đổi chủ sở hữu của các thư mục và thư mục con trong Ubuntu

Cần biết cách thay đổi quyền sở hữu của một thư mục và thư mục con trong Ubuntu? Hướng dẫn này hướng dẫn bạn qua các bước (và các rủi ro).