Cách mạng công nghệ 4.0

30/08/2016

Lịch sử ra đời Ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 19 tháng 2 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 258/QĐ-TTg lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông nhằm phát huy cao độ giá trị truyền...