An toàn thông tin

09/09/2016

Sáu công nghệ lưu trữ dữ liệu của tương lai

Công nghệ số đang dùng trên toàn thế giới, và những nhà khoa học đang làm việc chăm chỉ tìm kiếm những cách tốt hơn để lưu trữ dữ liệu - rất nhiều và trong thời gian dài. Các nhà khoa học đang...

Cách mạng công nghệ 4.0