Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

(28/07/2017)

Chiều 27/7, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hoa – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông.