Dựa vào doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp để trở thành nước phát triển

(01/06/2021)

(Mic.gov.vn) - Cổng TTĐT Bộ TT&TT xin trân trọng chuyển đến độc giả bài viết của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng về việc doanh nghiệp sau khi thành công trong thương mại thì chuyển sang lĩnh vực công nghệ.

Proxy Server (10/09/2018)